Byggelånskontroll

Hva er byggelånskontroll?

Bank/lånegiver kan kreve en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette utføres det byggelånkontroll. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre  kontraktsforholdet.

Hvordan kan en byggelånskontroll foregå?

Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av  byggeperioden.  Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør. Første besøk kan være ved oppsatt råbygg. Andre besøk kan være når bygget er innvendig klart til maling og tredje besøk kan være ved overlevering.

Ofte ordner banken din med byggelånskontroll.  Ettersom det er du som betaler dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll vi utfører kun rapporterer fremdrift.  Ingen teknisk kontroll.

Det er ingen ting i veien for at vi både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll/oppfølging.

Dokumenter

I forbindelse med byggelånskontroll trenger vi alle kontraktsdokumenter, tegninger og budsjett.

Dine valg

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering. Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

Ta kontakt med oss

dersom du ønsker et skriftlig tilbud på teknisk byggekontroll, deltakelse i byggemøter eller deltakelse ved overtakelsesforretning.