Energimerking av boliger

Alle som skal selge eller leie ut bolig må energimerke boligen og få en energiattest. Dette gjelder også fritidseiendommer.

Boligeier har anledning til å energimerke på egenhånd, men måling utført av en profesjonell og uavhengig fagmann gir det mest presise og pålitelige resultatet. Nye boliger skal alltid energimerkes av en fagmann.

Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Målet er at flere boliger skal gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk i bygninger.

Karakterskalaen i energimerket strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De fleste eksisterende boliger har en lavere energistandard enn det som er mulig å oppnå i nye hus, og vil få karakter i den nedre enden av skalaen (E-G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter vil normalt få C eller D. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus vil få en A.

Energiattesten er gyldig i 10 år, og kan endres når som helst. Endring kan være ønskelig ved feil i attesten, eller når det forventes utbedringer av bygget eller leiligheten.