Forhåndstakst

Banker og andre finansinstitusjoner krever som oftest en forhåndstakst, for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning, eller en ikke oppført del av en bygning.

Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre fremlagte beskrivelser. I tillegg foretas en befaring over eiendommen (tomten).

De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.