Priser

  • Verdivurdering 3500,-
  • Verditakst bolig/fritidsbolig 7500,-
  • Verditakst leilighet 6000,-
  • Forhåndstakst 6000,-
  • Byggelånskontroll 19000,-
  • Ekstern kontroll våtrom (inkl. 2 våtrom) 9000,- (Tillegg pr. våtrom 2000,-)
  • Boligsalgsrapport 13000,-
  • Energimerking 1500,-

Tillegg for reisekostnad/kjøring/tilleggsbygg.
Alle priser er inklusive merverdiavgift.