Tilstandsrapport våtrom

Tilstandsanalysen går ut på å registrere og vurdere tilstanden til eksempel våtrommet.

Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider.