Tomtetakst

Takstmannen foretar en grundig besiktigelse av tomten og kontrollerer topografi, adkomstmuligheter, tilknytning for vann, avløp og strøm, samt en vurdering av tomtens grunnforhold og beskaffenhet. Takstmannen må kontrollere fakta med støtte i de dokumenter som foreligger ved takseringen.

Takstrapporten inneholder beskrivelse av oppdraget, opplysninger om selve eiendommen som hjemmelsbetegnelse, adresse, hjemmelshaver, beliggenhet og tilkomst, opplysninger om areal, regulering og utnyttelsesgrad, eventuelle særskilte forhold og konklusjon.

For boligtomter fastsettes tomtens markedsverdi og tomtens låneverdi (forsiktig ansatt låneverdi) på takseringstidspunktet. Verdiene angis inklusive kostnader for opparbeidelse av vei, vann og avløp.