Verdivurdering

Raskt og rimelig ved refinansiering av boliglån. En ny verdivurdering eller takst på boligen gjør det også mulig for deg å komme innenfor en bedre sikkerhetsklasse og få kuttet rentene på ditt lån. (Dersom du har hatt større oppussingsprosjekt på boligen må man ofte ha en forhåndstakst )

En slik verdivurdering vil man også få fradrag på skatten ved bruk i forbindelse med refinansiering.

Utgiftene du har betalt i forbindelse med refinansiering av boliglånet, som for eksempel utgifter til takstmann eller gebyrer, skal føres i post 3.3.1 i selvangivelsen.